Designed by Freepik

התמודדויות הייחודיות של הורים לתאומים/ שלישיות (עפ"י ד"ר רונית פלוטניק)
1. ילדים יקרים
2. הריון בסיכון
3. הורות מתחלקת בתנאים של הורות טוטאלית
     הורות טוטאלית – היא השלב ההורי הראשון בו מופנים מרבית המשאבים ההוריים לתינוק.
     הורות מתחלקת – חלוקת המשאבים ההוריים ליותר מילד אחד.
4. ההכרח ללמוד ולהיעזר
5. התקשרות כפולה בתנאים של פיצול קשב
6. ההכרח לבחור בין הילדים
7. הורות בתנאים של אשמה

כאימא לתאומים שעברה 4 שנים של טיפולי פוריות , אני יכולה לומר שעם הניסיון בא והולך הקושי , מכיוון שתאומים ושלישיות הכל שונה מהורות של ילד יחיד ומירב העיצות שתקבלו לא תמיד יתאימו , אוכל לתת לכם כלים ופתרונות מתאימים שיעזרו לכם ויהיו מותאמים לכם אישית.

אם אתם הורים לתאומים / שלישיות ונתקלים בקשיים צריכים את האוזן הקשבת , עזרה פיזית , הדרכה איך לעבור את הקושי הראשוני ולצאת מאוזנים וחזקים אשמח ללוות ולעזור לכם.